КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ - 65006, Одеса, Україна, вул. Балківська, 54,Тел/Факс: (0482) 39-02-76 


ПЕРЕЙТИ до НОВОЇ ВЕРСІЇ САЙТУ

 

На  I півріччя 2019 р. 

ОПРИЛЮДНЕНО 
 ГРАФІК   

проведення курсів підвищення кваліфікації

 

 

В інстітуті з 15 по 19 жовтня 2018 року відбувся

семінар-тренінг з питань впровадження систем НАССР

 

РОЗКЛАД  ЗАНЯТЬ

 на семінарі-тренінгу за темою: «Впровадження, функціонування, аудит та актуалізація  систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів згідно з вимогами  ДСТУ ISO 9001:2015 та ISO 22000:2017».

 

 

Дата

Час

Тематика занять

Місце

проведення

Викладач

1

2

3

4

5

15.10

понеділок

12.00-17.00

Вступна співбесіда

Закон про основні принципи та вимоги до безпечності харчових продуктів, обов’язковість впровадження СМБХП на всіх харчових підприємствах.

Віртуальна екскурсія  «Історія та сучасність Одеси»

 

ОІПДО, вул. Балківська, 54, 

ауд. 235

Стоянова Л.О., зав. кафедри, к.т.н

16.10

Вівто

рок

9.00-15.00 з перервами

Історія створення, основні принципи та динаміка розповсюдження СМЯ і БХП.

Огляд міжнародних стандартів СМЯ і СМБХП: ISO 9001-2015, серія стандартів ISO/TS 22002, ISO/DIS 22000:2017, FSSC 22000 тощо. Порядок національної та міжнародної сертифікації СМБХП згідно з FSSC 22000..

ОІПДО, вул. Балківська, 54, 

Ауд 235

 

 

 

--//--

 

17.10

середа

9.00-15.00 з перервами

Програми-передумови згідно з міжнародними технічними специфікаціями, порівняння вимог з вітчизняними СНіП. Практичні аспекти розробки та впровадження програм-передумов згідно з вимогами ISO 22002:2009.
Контекст організації, сфера функціо- нування СМБХП згідно з ISO 22000:2017

Ризик-менеджмент. Аналіз ризиків на стратегічному рівні

ОІПДО, вул. Балківська, 54, 

Ауд235

 

 

 

--//--

 

18.10

четвер

 

9.00-15.00 з перервами

Практичні заняття з побудови блок-схем, аналізу ризиків, на операційному рівні, причинно-наслідкового  зв’язку  причин виникнення небезпечних  факторів  і суттєвості їх наслідків, Операційні програми передумови.

Визначення ККТ, розробки НАССР-планів.

Склад документації  СМЯ і БХП

 

ОІПДО, вул. Балківська, 54, 

Ауд 235      

 

Стоянова Л.О.

Іващенко К.Ю., доцент, к.т.н.

 

--//--

 

19.10

Пятни

ця

 

 9.00-12.00

12.00-14.00

 

15.00

 Аудити і постійне удосконалення СМЯ і БХП.

Актуалізація діючих СМЯ і БХП згідно вимог ISO 9001:2015  та ISO/DIS 22000:2017

Залік

ОІПДО, вул. Балківська, 54, 

Ауд 235      

 

 

 

--//--

 

 

 

 

 

  

З 10 по 13 травня 2017 року було проведено семінар-тренінг:

«Впровадження і функціонування систем менеджменту якості та безпечності харчових продуктів та екологічного менеджменту»

 

В рамках семінару проведені як теоретичні з огляду міжнародних і національних стандартів, так і  практичні заняття зі створення ефективних програм-передумов (ISO 22002) для впровадження СМБХП і інтегрованих систем (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015), розробки операційних програм моніторингу і менеджменту технологічними процесами, визначенню та обґрунтуванню критичних контрольних точок на прикладі технологічних схем виготовлення консервованої, виноробної, хлібопекарної, кондитерської продукції і розроблення НАССР-планів.

Надані рекомендації щодо внутрішнього аудиту (ISO 19011) та постійного удосконалення систем, різних схем сертифікації та ре сертифікації, у т.ч. міжнародної за стандартом FSSC 22000.

По закінченню семінару всі бажаючі отримали пакет документації, використаний для підготовки заходу в електронному вигляді.

Після успішного завершення занять учасники семінару отримали свідоцтва державного зразку.

Навчання для спеціалістів підприємств, які входять до складу «Укрпродспілка», «Укркондитер», Всеукраїнська асоціація пекарів, «Укрм’ясо», «Укрхлібпром» здійснюється за рахунок держбюджету, а при бажанні отримати свідоцтво державного зразку слід сплатити вартість бланку - орієнтовно 30 гривень.

Іногороднім учасникам семінару може бути надане місце в гуртожитку. Орієнтовна вартість проживання за добу 48-55 грн.

Програма семінару-тренінгу

  

Протягом 03.04 – 14.04.2017 р. на базі ОІПДО НУХТ на курсах підвищення кваліфікації навчались хіміки консервних підприємств. Відповідно до навчального плану спеціалісти розглянули низку нагальних питань стосовно сфери контролювання якості та безпечності консервованих продуктів. На заняттях слухачі ознайомились з міжнародною, регіональною та національною системами стандартизації, категоріями нормативних документів, порядком введення у чинність міжнародних і регіональних стандартів в Україні, а також теоретичними основами фізіко-хімічних методів досліджень.

На лабораторних заняттях слухачі вдосконалювали практичні навики побудови калібрувальних графіків з використанням ПК, застосування технічного регламенту на фасовані товари, дослідження фізико-хімічних показників, з’ясували основні аспекти роботи з прекурсорами тощо.

За результатами комплексного іспиту усі слухачі отримали свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації.

 

 

24.11.2016 р. викладачами інституту проведено семінар-дискусію «Відновлення органічного виробництва чи генна інженерія і глибока переробка сировини» в рамках третьої спеціалізованої виставки «Агро-сфера»

Прес-реліз

навчально-консультаційного семінару

«Актуальні аспекти впровадження, функціонування та аудиту систем менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП) згідно з ISO 22000»

 

У зв’язку з імплементацією угоди про асоціацію України з ЄС нагальною потребою стало впровадження на харчових підприємствах України систем менеджменту безпечності харчових продуктів на принципах НАССР (ISO 22000) Обов’язковість застосування постійно діючих процедур на принципах НАССР передбачена статтею 20 закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Для надання допомоги харчовим підприємствам у підготовці спеціалістів для розробки і введення у дію систем управління безпечністю продукції, яку вони виробляють на базі інституту з 26.09. по 30.09.16 р. проведено цільовий навчально-консультаційний семінар тривалістю 40 годин за темою: «Актуальні аспекти впровадження, функціонування та аудиту систем менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП) згідно з ISO 22000».

На семінарі навчалися фахівці Ровенської кондитерської фабрики, Демидівського консервного заводу, Одеського комбінату харчових концентратів (ПАТ «Єнні-фудз»), викладачі Одеської національної академії харчових технологій. Розглянуто тематику щодо змін у законодавстві України у сфері безпечності та якості харчових продуктів, національних документів і міжнародних стандартів,  які встановлюють вимоги до створення програм-передумов для впровадження систем НАССР, принципів та порядку розробки документації системи.

Крім теоретичних занять був проведений тренінг на якому кожен із слухачів здійснив аналіз ризиків, вибір критичних контрольних точок і встановлював причинно-наслідкові зв’язок між ризиком і причиною його виникнення для окремих груп продуктів, що забезпечує правильність визначення не тільки ккт, а й перелік контрольованих показників і їх критичних меж. Обговорення було досить бурхливим і плідним.

Кожен із слухачів отримав свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації, електронні версії мультимедійних презентацій за всіма розглянутими темами, а також нормативних і методичних документів для розробки та впровадження аудиту СМБХП

 

 

.jpg

 

Main page Contacts Search Contacts Search