ГРАФІК проведення курсів підвищення кваліфікації

на  I півріччя 2019 р

 

№ з/п

Категорія спеціалістів

Вид підвищення кваліфікації / тривалість

Строк навчання

1

2

3

4

Квітень

1

Цехові технологи консервних підприємств

Короткотермінове ПК

 (40 год.)

01.04 - 05.04

2

Мікробіологи харчових підприємств

Курси  (88 год.)

08.04 – 26.04

3

Спеціалісти та фахівці з питань менеджменту якості і безпечності харчових підприємств

Семінар-тренінг

(40 год.)

22.04 – 26.04

 

4

Мікробіологи, завідувачі мікробіологічних лабораторій  підприємств безалкогольної галузі

Курси  (88 год.)

15.04 – 26.04

5

Лаборанти-хіміки лабораторій питної та стічних вод водопровідно-каналізаційних підприємств

Курси  (88 год.)

15.04-26.04

6

Лаборанти-мікробіологи лабораторій питної та стічних вод  водопровідно-каналізаційних підприємств

Курси  (88 год.)

15.04-26.04

Травень

7

Начальники ПЕВ, економісти

Семінар (40 год.)

20.05 - 24.05

8

Спеціалісти з питань організації та оплати праці

Семінар (40 год.)

20.05 - 24.05

9

Хіміки, завідувачі хімічних лабораторій підприємств консервної та безалкогольної галузей

Курси  (80 год.)

13.05 – 24.05

10

Головні технологи, заступники директора з питань якості, начальники відділів якості, зав. лабораторій підприємств консервної та безалкогольної галузей

Короткотермінове ПК

(40 год.)

20.05 - 24.05

 

11

Інженери-хіміки лабораторій питної та стічних вод водопровідно-каналізаційних підприємств

Курси  (88 год.)

27.05 – 07.06

12

Інженери-мікробіологи лабораторій питної та стічних вод  водопровідно-каналізаційних підприємств

Курси  (88 год.)

27.05 – 07.06

Червень

13

Спеціалісти кадрових служб

Семінар (40 год.)

10.06 - 14.06

14

Головні бухгалтери, бухгалтери

Семінар (40 год.)

10.06 - 14.06

15

Спеціалісти, які бажають підвищити рівень знань при роботі на комп’ютері

Курси (72 год.)

18.06 – 27.06

 

16

Спеціалісти та фахівці з питань внутрішнього аудиту функціонування систем менеджменту якості і безпечності ХП 

Семінар-тренінг

(40 год.)

03.06 – 07.06

17

Спеціалісти хіміко-технічного контролю підприємств виноробної та пивоварної галузей

 Курси  (88 год.) 10.06 – 21.06

18

Завідувачі лабораторій питної та стічних вод  водопровідно-каналізаційних підприємств

Курси  (72 год.)

 

18.06 – 27.06

Липень

19

Маркетологи, менеджери підприємств

Курси  (88 год.)

01.07 – 12.07

20

Спеціалісти хіміко-технічного контролю і технологій олійно-жирових підприємств

Короткотермінове ПК

(48 год.)

08.07 - 13.07

 

Детальна інформація щодо тематики занять буде розміщена на сайті інституту та надіслана підприємствам у І кварталі 2019р.

Після закінчення курсів ПК і КПК і складання іспитів або заліків в слухачі отримують свідоцтва,  зразок яких затверджено наказом МОН України   "Про  документи  про підвищення кваліфікації" № 34 від 19.01.2016р., які дійсні на всій території України, після участі у семінарі – сертифікати.

Навчання для спеціалістів підприємств, які входять до складу об’єднання «Укрхлібпром», Всеукраїнської асоціації пекарів, асоціацій «Укроліяпром», «Укркондпром», «Укрм'ясо», корпорації «Укрвинпром» здійснюється за рахунок держбюджету, а при бажанні отримати свідоцтво державного зразку слід сплатити вартість бланку, що складає 33,00 грн., у т.ч. ПДВ.

Вартість навчання для решти підприємств договірна: орієнтовно на короткотерміновому ПК  – 3000 грн. без ПДВ,  двотижневих курсах - 5000 грн. без ПДВ,  на трьохтижневих курсах – 7200 грн. без ПДВ (п.5.1.3. ст.5 Закону України про ПДВ від 03.04.1997р. №161/97-ВР з урахуванням змін та доповнень за станом на 25.01.2007р.). Остаточна вартість буде встановлена при складанні договору. Оплата відбувається згідно виставленого рахунку.

 

 

Отримувач: ДЗО «ОІПДО» НУХТ

р/р 31250278105697

за навчання чи за свідоцтво

код ЄДРПОУ 00374350

МФО 820172, ДКСУ в м. Київ

 

Отримувач: ДЗО «ОІПДО» НУХТ

р/р 31257278205697,

за проживання

Код  ЄДРПОУ 00374350

МФО  820172,  ДКСУ в м. Київ

 

 

 

ОСНОВНІ ТЕМИ, ЯКІ ВКЛЮЧЕНІ  ДО ПРОГРАМ ЗАНЯТЬ НА КУРСАХ:

 

Головні технологи, заступники директорів з якості, зав. лабораторій

 1. Зміни у харчовому законодавстві згідно: закони про безпечність ХП, стандартизацію, метрологічну діяльність, технічні регламенти та оцінку відповідності. Нові закони 2018 ( про маркування ХП № 8450, про держнагляд).
 2. Практичні аспекти реалізації вимог ТР на фасовані товари і ТР на пляшки.
 3. Реєстрація потужностей, експлуатаційний дозвіл, реєстрація експортних потужностей.
 4. Інноваційні технології у консервному виробництві, законодавство щодо органічної продукції.
 5. Міжнародна, регіональна та національна системи стандартизації. Порядок введення у чинність міжнародних та регіональних стандартів. Поточний стан нормативної документації харчових галузей.
 6. Вимоги до виробничих випробувальних лабораторій згідно з ДСТУ ISO 17025:2017, ЕА 04/10. Акредитація чи підтвердження технічної компетентності.
 7. Метрологічна простежуваність результатів досліджень, похибки та невизначеність результатів вимірювань.
 8. Практичні аспекти впровадження та аудиту ефективності функціонування систем менеджменту якості та безпечності ХП (СМЯ і БХП), актуалізація СМ до вимог версій за ISO220:2018, ISO 9001:2015, ISO 22002.

Цехові технологи

 1. Способи запобігання псування продуктів, обґрунтування режимів стерилізації, класифікація консервів, особливості виробництва і зберігання пресервів, вплив активності води в продуктах на їх стійкість до псування.
 2. Правила використання харчових добавок, консервантів.

3.Технології сокової продукції, старіння соків,  методи його запобігання. Вимоги до соків в  ЄС, РФ, Білорусії, Україні

4.Технологічні розрахунки: рецептури,  норми витрат, вихід продукції, показники якості, поживної  цінності.

 1. Зміни у харчовому законодавстві України. Вимоги ТР на фасовані товари, новий закон на маркування ХП.
 2. Актуалізація функціонуючих СМЯ і БХП до вимог версій  ISO 22000:2018,  ISO 9001:2015.

Хіміки, завідувачі хімічних лабораторій

 1. Задачі ХТК виробництва, вимоги до випробувальних лабораторій, акредитація згідно з ДСТУ ISO 17025 чи підтвердження технічної компетентності, робота з прекурсорами.
 2. Міжнародна, регіональна та національна системи стандартизації. Категорії нормативних документів. Порядок введення у чинність міжнародних стандартів. Поточний стан нормативної бази на методи контролю по галузям.
 3. Зміни у законодавчих документах, які регламентують норми хімічних показників безпечності  харчових продуктів.
 4. Теоретичні основи ф/х методів. Окисно-відновне і кислотно-лужне титрування. Вимоги до приготування титрованих розчинів (ДСТУ 7558, ДСТУ 7259).
 5. Практичне засвоєння основних методів ХТК, калібрувальні графіки, побудова на ПК.
 6. Валідація, верифікація. Засвоєння розрахунків похибки та оцінювання невизначеності невизначеності  результатів вимірювань.
 7. Актуалізація СМЯ і БХП до вимог нових версій  стандартів ISO 22000:2018,  ISO 9001:2015.

Мікробіологи та завідувачі мікробіологічних  лабораторій

 1. Причини м/б псування продуктів. Методи консервування, активність води як один з критеріїв стійкості продуктів.
 2. Класифікація консервів по видам і групам (А, Б, В, Г, Д, Е). Режими стерилізації.
 3. Задачі санітарно-мікробіологічного контролю виробництва. Вимоги до мікробіологічних лабораторій згідно з ДСанПіН 9.9.5-080-2002 та стандарту ЄС. ЕА 04/10. Нова версія стандарту ISO 17025:2017.
 4. Нові законодавчо регламентовані мікробіологічні показники харчових продуктів.
 5. Порядок м/б контролю виробництва і готової продукції: консервів різних груп, швидкозаморожених, сухих і сушених продуктів.
 6. Практичне засвоєння прийомів та стандартизованих методів контролювання м/б показників.
 7. Оцінювання невизначеності результатів при кількісних м-б дослідженнях.
 8. Причини псування продуктів і харчових отруєнь м-б етіології та їх профілактика.

Семінар – тренінг з впровадження систем

менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП)

 1. Основні принципи, ключові елементи, порядок оприлюднення системи менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП).
 2. Огляд міжнародних стандартів. Нововведення у версії стандарту ISO 22000:2018 у порівнянні з попередньою версією (інтеграція з бізнес-планами, ризикменеджмент, контекст організації, розширення вимог до ТОП менеджера тощо).
 3. Програми – передумови за стандартами серії ISO/TS 22002 як основний елемент СМБХП.   
 4. .Методологія впровадження СМБХП: документовані процедури програм передумов, операційні програми, розробка блок-схем, систем моніторингу, аналіз ризиків,  розробка ОППУ, вибір ККТ та визначення критичних меж на основі причинно-наслідкового зв´язку, розробка НАССР-плану, реєстраційна документація.
 5. Інтегровані системи менеджменту якості та безпечності ХП, практичні заняття з актуалізації СМЯ і БХП до вимог ISO 9001:2015 та  ISO 22000:2018.
 6. Внутрішній та зовнішній аудит як інструмент для удосконалення  СМ.

                                             Семінар – тренінг для внутрішніх аудиторів СМЯ і БХП

 1. Основні принципи, ключові елементи СМЯ і БХП, документована інформація, ведення реєстраційної документації.
 2. Огляд міжнародних стандартів. Нововведення у версії стандарту ISO 22000:2018 у порівнянні з попередньою версією (інтеграція з бізнес-планами, ризикменеджмент, контекст організації, розширення вимог до ТОП менеджера і т.п).
 3. Валідація та верифікація документованих процедур безпечності, аудит як основний інструмент верифікації.
 4. Вимоги до аудиторів, підготовка аудиторів, вимоги до проведення внутрішнього аудиту за ISO 19011:2018.
 5. Планування аудитів, програми аудитів, порядок проведення аудитів (чек листи, акти і протоколи невідповідностей, визначення  суттєвості  невідповідностей, звіти аудитів, контроль за виконанням  рекомендацій аудиту. 

  Завідувачі лабораторій

  1. Розгляд змін у законі про житлово-комунальні послуги, законі про питну воду, правилах функціонування водоканалів, обговорення проекту нових ДСП 2.2.4-171 на воду питну.
  2. Стан водопостачання в Україні. Традиційні та інноваційні технології водопідготовки та знезараження
  3. Акредитації згідно з ISO/DIS 17025:2017 чи підтвердження технічної компетентності за ДСТУ ISO 10012 або оцінка вимірювальних можливостей за СОУ, розроблених в областях.
  4. Відміна ГОСТів СРСР, порядок введення у чинність нових національних, міжнародних і регіональних стандартів. Поточний стан нормативної бази на методи дослідження води.
  5. Валідація методів контролю води для заміни відмінених ГОСТів. Настанова з валідації методів «Придатність аналітичних методів для конкретного застосування».
  6. Методи статистичного оцінювання результатів вимірювань, похибки і невизначеність. Верифікація, внутрішній та міжлабораторний контроль результатів досліджень.
  7. Діяльність лабораторій в умовах надзвичайних ситуацій, диверсій, терактів на об’єктах водопостачання: сучасні методи оперативного бактеріологічного дослідження, біотестування, експресне визначання хімічних показників. Тест-системи.
  8. Організація технохімічного контролю якості води в режимі on-lain (використання сучасних сенсо-датчиків для прискореного визначення найважливіших показників – каламутність, кольоровість, аміак, кисень тощо.
  9. Вимоги до побутових та промислових стічних вод, нормативно-правова база регламентації показників. Технології очищення. Організація хіміко-технічного і мікробіологічного контролю стічних вод.
  10. Ознайомлення з роботою лабораторій КП «ТОВ «Інфокс».

   

  Інженери та лаборанти-хіміки

  1. Сучасний стан водозабезпечення в Україні. Сучасні технології та системи водопідготовки.
  2. Задачі хіміко-технічного виробничого контролю процесу водопідготовки та водопостачання.
  3. Вимоги до виробничих випробувальних лабораторій згідно з ISO/DIS 17025:2017, ДСТУ ISO 10012. Ознайомлення з роботою хімічної лабораторії КП «ТОВ «Інфокс».
  4. Зміни у законі про питну воду, ознайомлення з проектом нових ДСП 2.2.4 – 171 на воду питну.
  5. Поточний стан регламентуючих документів і нормативної та бази на методи контролювання, участь спеціалістів випробувальних лабораторій у процесі валідації методик на заміну відмінених ГОСТів.
  6. Теоретичні основи стандартизованих методів дослідження ф/х показників води. Лабораторні заняття із засвоєння хімічних та інструментальних методів дослідження нормованих показників питної води.
  7. Методи оперативного хімічного дослідження води (тест-системи для експресного визначання основних показників, інтегральні показники забруднення води (загальний органічний вуглець та ін.)
  8. Калібрувальні графіки: побудова на ПК та використання.
  9. Основи метрології. Статистична обробка результатів вимірювань. Похибка, розбіжність на невизначеність. Практичні заняття з засвоєння методів статистичної обробки результатів вимірювань.
  10. Кваліфікаційна атестація спеціалістів лабораторій, участь у внутрішніх та міжлабораторних раундах з оцінювання якості результатів вимірювань.
  11. Вимоги до стічних вод, регламентуюча документація. Схеми та методи контролю фізико-хімічних показників стічних вод. Ознайомлення з практикою дослідження стічних вод в акредитованій лабораторії.

   

  Інженери та лаборанти-мікробіологи

  1. Актуальні проблеми гігієнічної регламентації якості та безпечності питної води.
  2. Санітарно-гігієнічні вимоги до систем централізованого господарсько-питного водопостачання. Сучасні технології знезараження вод.
  3. Вимоги ДСанПіН 2.2.4-171-10 до води питної за м/б показниками, зміни у проекті нових ДСП на питну воду.
  4. Сучасний стан питного водозабезпечення в Україні. Аналіз причин випадків захворювань в зв’язку з неналежним станом питної води.
  5. Мікробіологія поверхневих і підземних джерел водопостачання: автохтонна та  алохтонна мікробіота.  Вимоги до води джерел водопостачання згідно з ДСТУ 4808:2007.
  6. Поточний стан НД на методи контролю м-б показників води.
  7. Вимоги до влаштування, функціонування та акредитації м/б лабораторій згідно з ДСП 9.9.5-080-2002, стандарту ЄС ЕА 04/10. ISO/ІЕС 17025:2017. Ознайомлення з організацією роботи у мікробіологічній лабораторії КП «ТОВ «Інфокс».
  8. Лабораторні заняття із засвоєння прийомів і стандартизованих методів дослідження м/б показників води.
  9. Поняття валідації, верифікації, оцінювання невизначеності результатів кількісних  м/б досліджень. Практичні заняття.
  10. Сучасні методи оперативного бактеріологічного дослідження води. Тест-системи. Методи біотестування.
  11. Вимоги до мікробіологічного стану стічних вод. Особливості біологічного очищення стічних вод. Порядок і методи дослідження м/б показників стічних вод.

   

   

   

  Семінар – тренінг з впровадження систем менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП)

  1. Основні принципи, ключові елементи, порядок оприлюднення системи менеджменту безпечності харчових продуктів (СМБХП).
  2. Огляд міжнародних стандартів. Нововведення у версії стандарту ISO 22000:2018 у порівнянні з попередньою версією (інтеграція з бізнес-планами, ризикменеджмент, контекст організації, розширення вимог до ТОП менеджера тощо).
  3. Програми – передумови за стандартами серії ISO/TS 22002 як основний елемент СМБХП .
  4. Методологія впровадження СМБХП: документовані процедури ПП, операційні програми, розробка блок-схем, систем  моніторингу, аналіз ризиків,  розробка ОППУ, вибір ККТ та визначення критичних меж на основі причинно-наслідкового зв´язку, розробка НАССР-плану.
  5. Інтегровані системи менеджменту якості та безпечності ХП, практичні заняття з актуалізації СМЯ і БХП до вимог ISO 9001:2015 та  ISO 22000:2018.
  6. Внутрішній та зовнішній аудит як інструмент для удосконалення   СМ.

  Семінар – тренінг для внутрішніх аудиторів СМЯ і БХП

  1.   Основні принципи, ключові елементи СМЯ і БХП, документована інформація, ведення реєстраційної документації.
  2. Огляд міжнародних стандартів. Нововведення у версії стандарту ISO 22000:2018 у порівнянні з попередньою версією (інтеграція з бізнес-планами, ризикменеджмент, контекст організації, розширення вимог до ТОП менеджера тощо).
  3. Валідація та верифікація документованих процедур безпечності, аудит як основний інструмент верифікації.
  4. Вимоги до аудиторів, підготовка аудиторів, вимоги до проведення внутрішнього аудиту за ISO 19011:2018.
  5. Планування аудитів, програми аудитів, порядок проведення аудитів (чек листи, акти і протоколи невідповідностей, визначення суттєвості невідповідностей, звіти аудитів, контроль за виконанням рекомендацій аудиту. 

  Для економістів та бухгалтерів

  1. Тенденції розвитку економіки України.
  2. Огляд нових законодавчих актів з питань економічного регулювання виробництва.
  3. Особливості ціноутворення на сучасному етапі.
  4. Оплата праці і її державне регулювання.
  5. Нове в квартальній звітності в 2018 році.
  6. Соціальний захист працівників підприємств.
  7. Нове в податковому законодавстві України.
  8. Особливості використання Закону України « Про оподаткування прибутку підприємства».
  9. Визначення об'єкту оподаткування.
  10. Податкова звітність і строки уплати податку на прибуток.
  11. Формування валових доходів і валових витрат.
  12. Особливості формування амортизаційних відрахувань.
  13. Відповідальність платника за порушення норм закону.
  14. Порядок заповнення декларацій на прибуток підприємства.
  15. Нове в калькулюванні собівартості продукції.
  16. Нове в пенсійному законодавстві у призначенні субсидій.

   

   

  Для працівників кадрових служб

  1. Правове регулювання діяльності підприємств різних форм власності.
  2. Основи конституційного права України.
  3. Нормативні документи, які регламентують роботу служби управління персоналом:

      Штатний розклад;  Правила внутрішнього трудового розпорядку;  Посадові інструкції та інше;

  1. Коментарі до основних положень та статей Кодексу законів про працю (з урахуванням змін та доповнень, Законів України «Про пенсійне забезпечення», «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», «Про відпустки», «Про соціальний захист громадян» та інше).
  2. Організація та зміст роботи з персоналом на підприємстві.
  3. Організація кадрового діловодства (основні вимоги до ведення кадрового діловодства, розпорядчі документи, накази про прийняття на роботу, про звільнення, про переведення на іншу роботу, про надання відпусток, ведення трудових книжок та інше).
  4. Організація кадрового менеджменту.
  5. Види звітності відділу кадрів.
  6. Господарський договір.
  7. Підготовка та проведення атестації керівного складу та спеціалістів.

   

  Для маркетологів та менеджерів підприємств

  1. Перспективи розвитку України після вступу в Асоціацію з Європейським Союзом.
  2. Сучасні вимоги до квотування та ліцензування товарів.
  3. Маркетингова товарна політика.
  4. Митне оформлення експортно-імпортних операцій.
  5. Логістика на підприємстві.
  6. Порядок складання зовнішньоекономічного контракту.
  7. Соціальний захист працівників підприємств.
  8. Законодавчі акти з питань зовнішньоекономічної діяльності.
  9. Сутність менеджменту, його мета та завдання.
  10. Управлінські рішення та методи їх прийняття.
  11. Організація роботи менеджера на підприємстві.


 

 

Main page Contacts Search Contacts Search